Over Boonstra Transport B.V.

Wagenpark Haulerwijk

Met Boonstra Transport maakt u kennis met een modern kwaliteitsgericht transportbedrijf met een lange historie. Reeds in de jaren twintig van de vorige eeuw kochten de grootouders van het huidige management hun eerste vrachtauto. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid tot een goed georganiseerde, strak geplande logistieke organisatie in het wegtransport met bijna 100 trekkende eenheden en ruim 130 medewerkers.

Naast efficiënte planning en snelle computers klopt er nog steeds een betrokken transporteurhart. De derde generatie runt momenteel het transportbedrijf. Vandaag de dag ondersteund met voertuigen voorzien van de modernste technieken, communicatiemiddelen en goed opgeleide medewerkers.

Niet voor niets kenmerkt de kwaliteitsgerichte onderneming zich als de betere in de transport branche met de slogan: ‘Topsport in Transport’

Inmiddels worden jaarlijks circa 10 miljoen kilometers afgelegd voor een trouwe, hechte klantenkring. ‘Flexibiliteit, betrouwbaarheid en efficiency’ vormen de basis voor een gestage en gezonde groei.

De service van Boonstra Transport omvat o.a. 24-uurs leveringen en levering aan huis met een meeneem-heftruck.

Boonstra Transport B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001-2015, TAPA TSR 1-2017,  SKAL & GMP+ B3 en B4

 

KWALITEITSBELEIDSVERKLARING

De directie van Boonstra Holding B.V. vindt het leveren van kwaliteit erg belangrijk.

Boonstra Holding B.V. wil tegemoet komen aan de eisen, behoefte en verwachtingen van haar relevante interne en externe belanghebbenden op een zodanige wijze dat hiermee een voortdurende klanttevredenheid wordt bereikt en behouden. In dit kader is onze organisatie in kwalitatieve zin zodanig ingericht dat aan de eisen uit bovenstaande normen wordt voldaan.

Het beleid en daarvan afgeleide meetbare doelstellingen zijn mede gericht op een continue verbetering van ons businessmanagementsysteem.

We willen aantonen dat de kwaliteit van onze dienstverlening gericht is op het onderkennen van risico’s binnen onze bedrijfsprocessen, die het bereiken dan wel verhogen van klanttevredenheid in de uitvoering van onze werkzaamheden kunnen verstoren en op welke wijze wij met behulp van adequate beheersmaatregelen dit borgen.

Het blijven voldoen aan de uitstekende uitvoering van onze dienstverlening wordt mede gerealiseerd door:

  • Consequente aandacht voor de eisen en verwachtingen van relevante belanghebbenden, in het bijzonder van onze opdrachtgevers;
  • Het vaststellen van kansen voor verbetering en waar vereist beheersmaatregelen te selecteren en deze in te voeren;
  • De bewaking en beheersing van de uitvoering van de dienst alsmede het verstrekken van de juiste middelen (vakbekwaam personeel en moderne middelen)
  • Het uitvoeren van periodieke metingen op relevante kwalitatieve meetpunten.

Het beleid is mede gericht op het aantoonbaar maken van een beheerste controle op alle processen, welke te maken hebben met de uitvoering van de dienstverlening – het leveren van producten en/of diensten, die voldoen aan de eisen van onze relevante belanghebbenden (interne / externe) naast de naleving van - van toepassing zijnde wet- en regelgeving / wettelijke eisen.

Van alle medewerkers wordt een actieve bijdrage gevraagd aan de verwezenlijking van dit kwaliteitsbeleid door een positieve inzet, dat gericht is op systematische verbetering van kwaliteit en het consequent verhogen van de klanttevredenheid.

Extranet

Inloggen
Wachtwoord vergeten
Sluiten