• Scania rij
  • Luchtfoto 2016
  • Locatie

Opbrengst bijdrage open dag krijgt bestemming

Op 27 mei jl. hield Boonstra Transport een zeer geslaagde open dag. Deze dag stond in het teken van Duurzaamheid en trok meer dan 1200 bezoekers. Alle bezoekers zijn in de gelegenheid gesteld om een vrijwillige bijdrage te doen welke ten goede zou komen aan een duurzaam project in Haulerwijk. In totaal kwam er een bedrag van € 3670,- binnen, hiervoor willen wij alle bezoekers nogmaals bedanken.

Inmiddels is besloten om deze giften aan te wenden om alle feestverlichting in het dorp te vervangen voor LED verlichting. De feestverlichting geeft het dorp in november en december een gezellige aanblik, het energieverbruik was echter aanzienlijk. De Ondernemers Vereniging Haulerwijk, eigenaar van de feestverlichting, vond dit verbruik niet meer in deze tijd van energiebesparing passen en besloot tot de aanschaf van de ledverlichting. Dit betekent een forse energiebesparing van 80%, maar vergt een aanzienlijke investering van bijna € 5300,-. Boonstra Transport heeft besloten het ontvangen bedrag aan giften tot dit bedrag aan te vullen en te doneren aan de ondernemersverenging zodat de gehele aanschaf van de ledverlichting bekostigd kan worden.

Inmiddels is alle feestverlichting door de leden van de ondernemersvereniging en de zeer gewaardeerde ‘opbouwploeg’ vervangen. Over verdere stappen om kosten en energie te besparen wordt door de ondernemersvereniging druk nagedacht. Er wordt daarbij gedacht aan de volgende voorwaarden van duurzaamheid:

  • Energiebesparing
  • Instandhouding van de leefbaarheid in het dorp
  • Signaalfunctie; de circulaire economie wordt steeds belangrijker

Extranet

Inloggen
Wachtwoord vergeten
Sluiten