featured image

Kwaliteitsbeleidverklaring

De directie van Boonstra Holding B.V. vindt het leveren van kwaliteit erg belangrijk.

Boonstra Holding B.V. wil tegemoet komen aan de eisen, behoefte en verwachtingen van haar relevante interne en externe belanghebbenden op een zodanige wijze dat hiermee een voortdurende klanttevredenheid wordt bereikt en behouden. In dit kader is onze organisatie in kwalitatieve zin zodanig ingericht dat aan de eisen uit bovenstaande normen wordt voldaan. 

Het beleid en daarvan afgeleide meetbare doelstellingen zijn mede gericht op een continue verbetering van ons businessmanagementsysteem.

We willen aantonen dat de kwaliteit van onze dienstverlening gericht is op het onderkennen van risico’s binnen onze bedrijfsprocessen, die het bereiken dan wel verhogen van klanttevredenheid in de uitvoering van onze werkzaamheden kunnen verstoren en op welke wijze wij met behulp van adequate beheersmaatregelen dit borgen.

Het blijven voldoen aan de uitstekende uitvoering van onze dienstverlening wordt mede gerealiseerd door:

  • Consequente aandacht voor de eisen en verwachtingen van relevante belanghebbenden, in het bijzonder van onze opdrachtgevers;
  • Het vaststellen van kansen voor verbetering en waar vereist beheersmaatregelen te selecteren en deze in te voeren;
  • De bewaking en beheersing van de uitvoering van de dienst alsmede het verstrekken van de juiste middelen (vakbekwaam personeel en moderne middelen)
  • Het uitvoeren van periodieke metingen op relevante kwalitatieve meetpunten.

Het beleid is mede gericht op het aantoonbaar maken van een beheerste controle op alle processen, welke te maken hebben met de uitvoering van de dienstverlening – het leveren van producten en/of diensten, die voldoen aan de eisen van onze relevante belanghebbenden (interne / externe) naast de naleving van - van toepassing zijnde wet- en regelgeving / wettelijke eisen.

Van alle medewerkers wordt een actieve bijdrage gevraagd aan de verwezenlijking van dit kwaliteitsbeleid door een positieve inzet, dat gericht is op systematische verbetering van kwaliteit en het consequent verhogen van de klanttevredenheid.

Certificeringen