• Vrachtbrief tekenen
  • Spanbanden
  • Kleed sluiten

Privacy statement

De persoonlijke informatie die u verstrekt aan Boonstra wordt verwerkt in overeenstemming met ons privacy statement welke na opvraag beschikbaar is.

We gebruiken de persoonlijke informatie die u verstrekt om deze website te beheren. Als u ervoor gekozen hebt om informatie en aanbiedingen van ons te ontvangen, zullen de persoonlijke gegevens die u verstrekt ook voor dit doel worden gebruikt en zullen wij uw toestemming voor verwerking voor marketingdoeleinden bijhouden.

Waar nodig, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met onze leveranciers, onderaannemers of andere commerciële partners. Er zullen passende juridische en technische waarborgen worden gebruikt wanneer we dat doen.

Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden van verwerking. U kunt uw toestemming voor verwerking op elk gewenst moment intrekken. U kunt verstrekte persoonlijke gegevens corrigeren, wissen en/of beperken of bezwaar maken tegen verwerking indien gewenst. Indien u contact wilt hebben over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens of om bezwaar te maken, neem dan contact op met de relevante toezichthoudende autoriteit. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Boonstra via info@boonstra.eu


 

Extranet

Inloggen
Wachtwoord vergeten
Sluiten